Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ


Shrink tube 1mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 1մմ
Shrink tube 2mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 2մմ
Shrink tube 3mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 3մմ
Shrink tube4mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 4մմ
Shrink tube 6mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 6մմ
Shrink tube 8mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 8մմ
Shrink tube 10mm  Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 10մմ
Shrink tube 14mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 14մմ
Shrink tube 20mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 20մմ
Shrink tube 25mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 25մմ
Shrink tube 30mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 30մմ
Shrink tube 40mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 40մմ
Shrink tube 50mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 50մմ
Shrink tube 80mm Մալուխի ջերմային նեղացող խողովակ 80մմ