Խորհրդատվություն

Հաճախորդի (գնորդի)  հետ խորհրդատվությունը տեղի է ունենում 2 եղանակով՝

  • Խորհրդատվություն ինժեներական կազմի հետ անձնական տարածքում կանչի միջոցով:
  • Խորհրդատվություն ինժեներական կազմի հետ խանութ-սրահում այցի միջոցով:

1-ին եղանակում հաճախորդը (գնորդը) զանգի միջոցով կանչ է գրանցում ինժեներական կազմի հետ խորհրդակցության համար, նշելով հասցե, հեռ.համար և այն ժամանակացույցը, որի ընթացքում պետք է ինժեներական կազմը մոտենա նշված հասցե: Խորհրդատվության ծառայությունը գործում է երկուշաբթիից-շաբաթ օրերին ժամը 11:00-18:00 և հանդիսանում է վճարովի ծառայություն:

2-րդ եղանակում հաճախորդը (գնորդը)  ինքն է մոտենում խանութ-սրահ խորհդատվության համար: Խանութ-սրահում ինժեներական կազմի հետ խորհրդատվությունը հանդիսանում է անվճար ծառայություն և գործում է երուշաբթիից-շաբաթ 10:00-19:00: 

Gallery