Մոնտաժային աշխատանքներ

Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ իրականացվում են՝


  • հին վահանակների ձողերի արդիականացում կամ փոխարինում նորերով,


  • գեներատորների լարերի միացում,


  • ավտոմատ համակարգերի տեղադրում,


  • գեներատորի հոսանքի մոնտաժում:

Gallery