Գեներատորների տեղադրում և սպասարկում

Տեղադրման աշխատանքներ

Գեներատորը գնելու դեպքում, պետք է պատրաստվի հարթակ գեներատորը այդ հարթակի վրա տեղադրելու համար: Հարթակը նախատեսված պետք է լինի նրա համար, որ  գեներատորը գործարկելուց հետո չունենա տատանումներ: Գեներատորի տեղադրումը կատարվում է մեր ինժեներական խմբի կողմից: Տեղադրման ժամանակ մեր ինժեներների կողմից բացատրվում է թե ինչպես պետք է գեներատորը գործարկել:


Գեներատորների սպասարկման ժամանակ իրականացվում են հետևյալ գործողությունները՝


1. Կ
առավարման վահանակի ծրագրերի ստուգումաշխատաժամանակի գրառում, արդիականացում,

2. հովացման հեղուկի (антифриз) մակարդակի տվիչի ստուգում,

3. հովացման հեղուկի (антифриз) ջերմաստիճանի ստուգման և ցուցադրման տվիչի ստուգում,

4. Յուղի մակարդակի և ջերմաստիճանի տվիչի ստուգում,
5. Օ
դի ֆիլտրի տվիչի ստուգում՝   աղտոտվածության դեպքում  օդի ֆիլտրի ստուգում, փոխարինում
6.
Գեներատորի շարժիչի լիսեռի և լիսեռին միացող ռադիատորի հովացման վինծիլյատորի և դինամոի իրար միացնող ռեմենի ստուգում
7.
Ռադիատորի հեղուկի դատարկում, լվացում, ամրակների ստուգում, ձգում, հովացման հեղուկի լիցքավորում,
8.
Յուղի դատարկում, ֆիլտրերի քանդում, ռետինե կցամասերի փոխարինում, ֆիլտրերի ձգում
9.
Յուղի փոխարինումը նորով,
10.
Հակասառեցուցիչ հեղուկի տաքացման համակարգի քանդում,

պարույրների ստուգում, խնդրի առկայության դեպքում փոխարինումը նորով,
11.
Բեռնվածության ժամանակ գեներատորների մարտկոցի հոսանքի ուժի ստուգում,
12.
Դիզելային վառելիքի տվիչի ստուգում,
13.
Դիզելային վառելիք  պոպմպի ստուգում,
14. Դիզոելային վառելիքի ռետինե խողովակների ստուգում, ամրության ստուգում,
15. Դիզելային վառելիքի համակարգի ստուգում,

16. Հակասառեցուցիչ հեղուկի խողովակների սեղմակնների ստուգում և ամրացում,
17. Ռադիատորի կափարիչի աշխատանքի ստուգում,
18. Գործարկում, կատարված աշխատանքի ստուգում:

Gallery